Forssan sairaalan silmätautien klinikka

Forssan sairaalan silmätautien klinikka

Tiesitkö, että sinulla on oikeus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkasi mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Yhdessä lääkärisi kanssa voitte nyt päättää, missä erikoissairaanhoidon yksikössä haluat saada hoitoa.

Forssan sairaalan silmätautien klinikka tuottaa silmätautien perustason erikoissairaanhoidon palvelut lähipalveluina Forssan sairaalassa.
Korkeatasoiset silmien erikoissairaanhoidon palvelut hoidetaan yhdessä kotimaisen terveyspalveluyritys Coronarian kanssa.
Hoitoon pääsee nopeasti ja jonottamatta.

Valitse Forssa silmätautien hoitopaikaksesi – asuitpa missä päin Suomea tahansa.
Kysy lisää valinnanvapaudesta Forssan silmätautien klinikan palvelunumerostamme:

 03 4191 3129

Valinnanvapaus

Valinnanvapaus

Vuoden 2014 alusta lähtien suomalaisilla on ollut vapaus valita hoitopaikkansa mistä tahansa julkisen sektorin yksiköstä, kun tarvitaan erikoissairaanhoitoa. Valinta tapahtuu yhteistyössä työterveys-, terveyskeskus- tai yksityislääkärin kanssa, joka arvioi erikoissairaanhoidon tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen sairaalaan, jonka te yhdessä valitsette. Lääkäri varmistaa ennen lähetteen lähettämistä, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä tutkimusta tai hoitoa.

Lisää tietoa hoitopaikan valinnasta

Forssan sairaalan silmätautien klinikan toiminta koostuu silmätautien perustason erikoissairaanhoidon palveluista, joita tuotetaan lähipalveluina kokeneiden erikoislääkäreiden ja silmäasiantuntijoiden toimesta.  Sisällöltään ja toteutukseltaan hoito vastaa yliopistosairaalassa annettua hoitoa ja
palvelu toteutetaan julkisen terveydenhuollon hoitoon pääsyn kriteerien mukaisesti.

Forssassa tuotetaan seuraavia silmätautien palveluita:

 

Vastaanotot

Silmähoitajan vastaanotto
Silmätautien erikoislääkärin vastaanotto
Ikärappeuman hoito ja seuranta
Glaukooman diagnostiikka, hoito ja seuranta
Lasten silmäsairauksien hoito ja seuranta
Laajat silmätutkimukset
Yleisoftalmologia

 

 

 

Päiväkirurgiset leikkaukset

Kaihileikkaukset
Luomileikkaukset

 

Potilaalle

Potilaalle

Tarvitset erikoissairaanhoitoon terveyskeskuksen, sairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärin lähetteen. Tämän jälkeen lähetteen vastaanottanut sairaala toimittaa tietoa jatkotoimenpiteistä.

Forssan sairaalan silmätautien klinikalla hoidetaan yleisimpiä silmäsairauksia, kuten harmaakaihia, glaukoomaa ja ikärappeumaa. Sisällöltään ja toteutukseltaan hoito vastaa yliopistosairaalassa annettua hoitoa.

Lähetteen saatuasi mainitse lähettävälle lääkärille, missä haluat hoitosi toteutettavan. Lähetteen kautta järjestetyn erikoissairaanhoidon kustannukset ohjataan kotipaikkakuntasi maksettavaksi. Kela korvaa matkakustannukset lähimmän hoitopaikan mukaan. Maksu asiakkaalle on ainoastaan kunnan vahvistama poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksu.

Lisätietoja hoitoonpääsystä saat soittamalla Forssan silmätautien poliklinikan palvelunumeroon:

 03 4191 3129


Lähetteen kautta järjestetyn erikoissairaanhoidon kustannukset ohjataan aina kotipaikkakunnan maksettavaksi. Kela korvaa matkakustannukset yleensä lähimmän hoitopaikan mukaan. Potilas maksaa hoidosta käynti-, päiväkirurgia- tai hoitopäivämaksun, jotka ovat seuraavat:

Poliklinikkakäynti: 38,80 € / käynti
Hoitopäivä: 21,30 € /vrk
Päiväkirurgia: 135,10 € / toimenpidepäivä


Forssassa pääset nopeasti hoitoon

Hoitoon pääsyn perusteet ovat koko Suomessa yhdenmukaiset, ja ne on linjannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kun lääkärisi on lähettänyt lähetteen uuteen hoitopaikkaan, hoidon tarve arvioidaan hoitopaikassa joko lähetteen tai lisätutkimusten avulla. Arviointi tulee aloittaa kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Mahdolliset lisätutkimukset arvioinnin selvittämiseksi tulee suorittaa kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta. Hoitoon on päästävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidontarpeen arvioinnista. Hoidon saatavuudessa huomioidaan hoidon edellyttämä kiireellisyys. Tällä hetkellä pääset Forssassa hoitoon hoitotakuuta nopeammin.

Lisätietoja hoitoonpääsystä saat soittamalla Forssan silmätautien poliklinikan palvelunumeroon:

 03 4191 3129

Lisää tietoa asiakasmaksuista
Lääkärille

Lääkärille

Kun toteat potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, tee yhdessä potilaan kanssa päätös hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Lähetteestä tulee näkyä potilaan tiedot hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten, mitä tutkimuksia ja hoitoja potilaalle on jo tehty. Mukaan liitetään kaikkien tehtyjen tutkimusten ja laboratoriokokeiden tulokset. Samalla sinun tulee varmistaa, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Lisätietoja hoitoonpääsystä saat soittamalla Forssan erikoissairaanhoidon palvelunumeroomme:

 03 4191 3129

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kysy lisää valinnanvapaudesta

Forssan sairaalan silmätautien klinikan palvelunumero:

03 4191 3129

Forssan sairaalan silmätautien klinikka

Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa